DÁNH SÁCH NHÀ XE TÂY NINH
ĐI CÁC TỈNH THÀNH TRONG NƯỚC

Xe Cao Lãnh đi đến Cao Lãnh

Xe Phước Tài đi đến Trà Vinh

Xe Thảo Kim Ngân đi đến Hà Tiên

Xe Đồng Phước đi đến Hà Tiên

Xe Hùng Cậy đi Nam Định

Xe Mạnh Hà đi đến Bắc Giang

Xe 93H – 6380 đi từ bến xe Tây Ninh đến bến xe Phước Long

Xe Hoàng Huy đi đến bến xe Quảng Ngãi

Xe Bảy Hoàng đi đến bến xe Long An

Xe 70B – 00471 đi từ bến xe Tây Ninh đến Bình Phước

Xe Thái Lai đi đến Gia Lai

Xe 70H – 3956 đi từ bến xe Tây Ninh đến bến xe Bến Tre

Xe Độc Lập đi đến Đà Lạt

Xe Minh Hoa đi Bình Phước

Xe Trung Chánh đi Mỹ Tho

Xe Thanh Hiệp đi đến Bắc Giang

Xe Phước Thành đi Châu Đốc

Xe Lê Hải đi đến Vũng Tàu

Xe Minh Tấn đi đến bến xe Bến Tre

Xe Lê Hải đi đến Đà Lạt

Xe 95B – 00334 đi đến Vị Thanh

Xe 71B – 01020 đi đến bến xe Bình Đại

Xe Thiên Hòa đi đến bến xe Sa Đéc

Xe 70B – 01722 đi đến bến xe Ba Tri

Xe Thảo Kim Ngân đi Hà Tiên

Xe Tuấn Lan đi Bến Tre

 

 

    Cự Ly (km) Giờ
Xuất Bến
Giờ
Đến Bến
Biển Số Xe Trọng Tải Giá Vé Số Điện Thoại
                                                         MIỀN TÂY
1 CÁI BÈ 205 2h00 6h00 70B-00519 16 82K 0902979575
2 VŨNG LIÊM 275 3h00 9h00 70B-00703 36 105K 0913107540
          64B-00447 29 90K 0399737851
3 SA ĐÉC 243 3h10 8h30 70K-2407 46 96K 0913648034
4 CAO LÃNH 280 3h20 9h00 70B-01005 34 86K 0909782743
          66B-00699 42 120K 0919660271
5 TRÀ VINH 303 3h30 10h45 70B-00801 40 128K 0913107540
          84B-00548 40 120K 0939400260
6 CẦN THƠ
270 3h30 8h30 70B-01123 47 120K 0913979408
7 AN LONG 287 3h40 11h00 70B-01523 39 116K 0913898993
8 CHÂU ĐỐC 370 3h50 12h15 70B-00432 45 176K 0913822529
      18h50   70B-01071 43 190K  
          67B-00559 43 195K 0913694299
9 HỒNG NGỰ 313 4h00 11h30 70B-00115 44 129K 0907755571
          63B-01109 29 93K 0986460278
10 VỊ THANH 330 4h10 11h00 70H-5647 34 100K 0918068088
          95B-00334 47 115K 0903178993
11 TÂN CHÂU 377 4h20 12h30 70B-00434 51 156K 0918327613
          67B-00604 46 125K 0367052152
12 LONG AN 147 5h00 8h20 70B-01582 29 62K 0913104777
      6h20 9h05 70B-00429 16 62K 0918214812
      14h00 17h00 62B-00845 28 63K 0975231343
13 TÂN HƯNG 200 5h10   70B-00695 16 86K 0918214812
14 BÌNH ĐẠI 231 5h30 11h00 70B-00077 30 93K 0907358647
          71B-00073 30 85K 0946400162
15 MỘC HÓA 210 6h00 10h00 70B-00484 35 68K 0946 929 331
          62B-00457 34 70K 0985472757
16 BA TRI 233 6h30   70B-00503 30 91K 0909254774
          71B-00154 30 93K 0918327940
17 BẾN TRE 197 7h00 10h30 70B-00096 51 73K 0909254774
          71T-7022 51 78K 0918327940
18 THẠNH PHÚ 243 7h20 12h00 70K-4179 47 110K 0978877349
          51B-14975 46 90K 0902843953
19 ĐỨC HUỆ 70 13h30 16h00 62L-8925 25 40K 0984702352
20 MỸ THO 171 14h30 17h30 70K-1208 29 64K 0908635075
21 HÀ TIÊN 460 16h30 5h30 70B-00839 43 210K 0907882727
          70B-00840 43 210K 0909467409
22 CÀ MAU 447 17h00 4h20 70B-00470 46 200K 0903007107
          70B-00998 40 200K 0909866683
23 NĂM CĂN   17h20   70B-01060 40 220K 0909866683
          69B-00275 46 220K 0913763053
                                                               MIỀN ĐÔNG
1 BIÊN HÒA 130 4h10 6h30 70H-6650 16 44K 0937383255
2 PHƯỚC LONG 175 4h30 9h30 70K-2183 29 77K 0832752902
      10h00 15h00 93H-6380 29 75K 0913635689
3 LONG KHÁNH 185 6h00 11h00 70B-01023 46 86K 0913822659
          60S-2169 30 90K 0918430290
4 VŨNG TÀU 225 6h20 11h30 70K-5549 46 91K 0903185138
          70K-2449 47 115K 0918315147
5 ĐỒNG XOÀI 105 6h30 10h00 70B-00021 29 64K 0907138557
      9h30 12h00 70B-00090 16 64K 0907138557
      12h30 16h00 93N-3216 29 61K 0914152153
      14h00 17h00 93H-7192 29 61K 0918315254
6 CHƠN THÀNH 75 11h00   93B-00190 16 43K 0918315254
7 ĐÀ LẠT 410 6h40 17h10 70B-01233 46 200K 0937616842
    410 18h00   49B-00552 48 230K 0944166878
8 LONG HẢI 212 6h50 11h30 70B-00879 46 76K 0909886030
          72B-01828 39 90K 0918665103
9 BÙ ĐỐP 170 7h00 11h30 70K-4052 27 72K 0909523017
      7h20   70H-6446 34 75K 0913627443
      14h10   93B-00159 29 85K 0973272876
10 HÀM TÂN 275 7h15 13h00 70K-2278 29 105K 0909775039
          86B-00507 34 102K 0917602136
11 BÌNH DƯƠNG 98 9h30 11h30 61P-3066 16 45K 0909145449
MIỀN TRUNG
1 QUẢNG NGÃI 890     76B-00260 43    
2 BÌNH ĐỊNH 860 11h00 5h30 77B-00695 42   0972625577
      13h00   77B-01558 42   0965987558
      13h30   77B-00539 42    
          77B-01279 46   0972234317
3 NHA TRANG 550 18h30   79B-01118 40 260K 0935672939
          79B-01524 40 260K 0918082325