Chuyển khoản tiền hàng vào các tài khoản ngân hàng của cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh Minh Nhựt có thông tin như sau:

Họ và tên chủ tài khoản: Đặng Minh Nhựt

  • AGRIBANK: 5703205018836 – chi nhánh Gò Dầu
  • VIETINBANK: 105006519692 – chi nhánh Tây Ninh
  • VIETCOMBANK: 0701000411400 – chi nhánh Tây Ninh
  • BIDV: 66110002153263 – chi nhánh Tây Ninh
  • SACOMBANK: 050106786371 – chi nhánh Tây Ninh
  • MB: 7340116299004 – chi nhánh Tây Ninh